Julie
30 & 31  – Dealesville
Augustus
7 – Rosendal – Yollas
8 – Richmond – privaatfunksie
13 – Windhoek – https://www.seatme.co.za/tc-events/mathys-roets-in-windhoek/
14 – Swakopmund – Atlantic Villa – https://webtickets.com.na/event.aspx?itemid=1463622843
18 – Outjo / Sophienhof Lodge – Kaartjies: Anel 081 255 0204
20 – Otjiwarongo / Memoirs – Kaartjies: Edugate Academy – 081 373 0311
22  – Keetmanshoop Privaatskool – Kaartjies: KPA
26 – Kimberley
27 – Colesberg